Sekretess

Absolut sekretess gäller för ärenden hos Forskarskattenämnden.

Sekretessen regleras i  27 kap. 1, 4 och 6 §§ samt 43 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Absolut sekretess innebär att vi inte lämnar ut uppgifter som lämnats i en ansökan och inte heller uppgifter om vem som ansökt om skattelättnad.

Om ett beslut av Forskarskattenämnden överklagas gäller delvis andra, mindre stränga, sekretessbestämmelser i domstolen.

 

Till toppen