Vanliga frågor

Här finns svar på de vanligaste frågorna om skattelättnad. Välkommen att höra av dig om du inte hittar något svar på just din fråga.

Förutsättningar för skattelättnad

JAG HAR ETT BESLUT OM SKATTELÄTTNAD DÄR DET STÅR ATT DET GÄLLER I fem ÅR. NU HAR JAG LÄST ATT MAN FÅR LÄTTNAD I sju ÅR. VAD GÄLLER?

Giltighetstiden på sju år förutsätter att du har kommit till Sverige efter den 31 mars 2023. Men om du har fått skattelättnad och beslutet är daterat före den 1 januari 2024 gäller det i fem år. Under en övergångsperiod går det att få giltighetstiden förlängd till sju år förutsatt att du ansöker om förlängning senast den 31 mars 2024. En ansökan om förlängning som kommer in efter det datumet kan vi inte pröva. Det går inte att göra några undantag från den regeln.

JAG KOM TILL SVERIGE FÖRE DEN 1 april 2023. VARFÖR FÅR INTE JAG SKATTELÄTTNAD I sju ÅR?

Den längre giltighetstiden trädde i kraft den 1 januari 2024. Regeln tillämpas däremot retroaktivt för dem som kommit hit mellan 31 mars 2023 och 1 januari 2024. Anledningen är att man ville undvika att företagen – efter att förslaget om förlängd giltighetstid blivit känt – skulle skjuta på viktiga anställningar till efter de nya reglerna trätt i kraft vid årsskiftet. Regeringen har däremot inte ansett det motiverat att retroaktiviteten skulle omfatta även personer som kommit till Sverige när det bara var aktuellt med fem års giltighetstid.

Jag avser stanna i Sverige högst fem år men har en tillsvidareanställning. Påverkar det min möjlighet till skattelättnad?

Nej. Det relevanta är hur länge du avser att stanna här. Så länge det inte finns omständigheter som klart tyder på att du avser att stanna här mer än fem år saknar anställningsformen betydelse.

Kan jag ansöka om skattelättnad även om jag kanske bara
stannar så kort tid att jag blir skattskyldig enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK?

Ja, det finns inte något krav på att din vistelse i Sverige ska överstiga en viss tid för att du ska få skattelättnad. För att kunna tillämpa skattelättnad på dina tjänsteinkomster måste du däremot vara skattskyldig enligt inkomstskattelagen (1999:1229).

Om vistelsen i Sverige är kortare än sex månader beskattas du normalt enligt SINK. Ett beslut om skattelättnad är då inte tillämpligt.

I den situati0nen kan du dock begära att få dina tjänsteinkomster beskattade enligt inkomstskattelagen istället för SINK. Då kan skattelättnad tillämpas på tjänsteinkomsterna.

Kontakta Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om du behöver ytterligare information om SINK-beskattning.

Kan jag få skattelättnad om mitt svenska bolag fakturerar kund för arbete som jag utför i Sverige?

Ja, men det finns några saker att tänka på.

Skattelättnad baserad ersättningsnivå förutsätter att du varje månad tar ut lön från ditt bolag som överstiger beloppsgränsen oberoende av vilka belopp som ditt bolag fakturerar.

Skattelättnad baserad på kompetens och arbetsuppgifter kräver normalt att bolaget har ett klart definierat uppdrag under hela din vistelse i Sverige och att du skulle ha fått skattelättnad om du hade varit anställd hos bolagets uppdragsgivare istället för att utföra arbetet genom ditt bolag.

Kan jag få skattelättnad om jag fakturerar för arbete som jag utför i min enskilda näringsverksamhet?

Nej. Skattelättnad gäller endast för inkomster som beskattas i inkomstslaget ”tjänst”.

Ansökan och handläggning

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Ansökan baserad på ersättningsnivå: ca 4–6 veckor
Ansökan baserad på arbetsuppgifter och kompetens: ca 4–8 veckor

Det kan ta längre tid, till exempel om vi behöver få in kompletterande uppgifter från dig. Läs mer under Ansökningsprocessen.

behöver jag ha ett svenskt personnummer för att ansöka?

Nej.

Mitt anställningsavtal är hemligt, måste jag skicka in det?

Nej, du avgör själv vilka handlingar du vill bifoga ansökan. Underlaget måste dock visa att du uppfyller förutsättningarna för skattelättnad. I annat fall kan ansökan avslås. Observera att uppgifter i både ansökan och inskickade bilagor omfattas av absolut sekretess hos oss. Läs mer under Sekretess.

Jag har missat ansökningstiden eftersom jag inte fick information om skattelättnad i tid. Kan min ansökan ändå prövas?

Nej. Ansökan måste ha kommit in till Forskarskattenämnden inom tre månader från det att du började arbeta här. Det spelar ingen roll att du inte kände till möjligheten till skattelättnad eller när du fick reda på den möjligheten.

Min ansökan har avvisats trots att jag skickade in den i tid. Varför?

Ansökan måste ha kommit in till Forskarskattenämnden inom den angivna tiden för att vi ska kunna pröva den. Det spelar alltså ingen roll när du skickade ansökan. Det gäller även om du skickade ansökan i god tid och förseningen beror på sådant du inte kunnat rå över.

Efter beslutet

På Vilka ersättningar ska beslutet om skattelättnad tillämpas?

Skattelättnaden tillämpas på ersättningar för arbete som betalas ut till dig av den arbetsgivare som anges i beslutet. Skattelättnaden gäller också på vissa ersättningar som betalas ut i samband med sjukdom.

Har du mer specifika frågor om hur beslutet tillämpas ska du kontakta Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det kan t.ex. vara funderingar om en utbetalning räknas som ersättning för arbete, om en utbetalning avser en sådan ersättning som enligt reglerna om skattelättnad är helt skattefri eller vad du som arbetsgivare bör tänka på när du ska redovisa arbetsgivaravgifter och avdragen skatt.

Omfattar skattelättnaden ersättning som jag hunnit få innan beslutet meddelas?

Ja. Beslutet gäller all ersättning för det aktuella arbetet under Sverigevistelsen oberoende av när beslutet meddelas och under den giltighetstid som är tillämplig (sju eller fem år). Skattelättnad som inte beaktas vid tidigare utbetalningar av lön m.m. får effekt senast vid beräkning och betalning av den slutliga skatten på basis av inkomstdeklarationen.

Kontakta Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om du behöver ytterligare information om effekterna av ett beslut om skattelättnad.

Jag kommer till Sverige senare än vad jag skrev i ansökan. Ska jag meddela Forskarskattenämnden detta?

Nej. Beslutet gäller under de fem (i vissa fall tre) första åren av din faktiska vistelse i Sverige. Giltighetstiden är inte knuten till datumen i ansökan. Den är istället beroende av de faktiska förhållandena och fastställs vid Skatteverkets tillämpning av beslutet.

Kontakta Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om du behöver ytterligare information om tillämpning av beslutet.

Jag har läst att man kan få ersättning för resor till mitt hemland. Stämmer det och hur gör jag för att få ersättningen?

Om du har skattelättnad är ersättning för två hemresor om året som du får av din arbetsgivare helt skattefri. Att du får sådan ersättning förutsätter dock att du och din arbetsgivare har avtalat om det. Det finns alltså inte någon lagregel som ger dig rätt till ersättning.

Om du är osäker på om du har rätt till ersättning för hemresor bör du fråga din arbetsgivare. Kontakta Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om du har rätt till ersättning och behöver ytterligare information.

Till toppen