Om oss

Forskarskattenämnden prövar ansökningar om skattelättnader för utländska medborgare som arbetar i Sverige under en begränsad tid.

Forskarskattenämnden är en s.k. nämndmyndighet. I nämnden ingår sex ordinarie ledamöter och fem personliga ersättare. Alla utses av regeringen.

Forskarskattenämnden delar kansli med Skatterättsnämnden. Eva Östman Johansson är kanslichef. Lisa Feldthusen, Håkan Gustavsson, Louise Palmstierna och Anna Titova handlägger ansökningar om skattelättnader. Susanne Skantz är administratör.

Ordföranden, vice ordföranden och ersättaren för vice ordföranden ska vara skatteexperter. Övriga ledamöter och ersättare ska ha särskild insikt i frågor som rör företagsledning, forskning eller produktutveckling.

Ansökningar om skattelättnad grundad på arbetsuppgifter och kompetens prövas av
Forskarskattenämnden i sin helhet.

För ansökningar om skattelättnad grundad på ersättningsnivå tillämpas ett enklare förfarande som innebär att ordföranden eller vice ordföranden är ensam beslutsfattare.

Bestämmelser om skattelättnader har funnits sedan mitten av 1980-talet. Då var det bara forskare som kunde få skattelättnad.

I början på 2000-talet utvidgades tillämpningsområdet betydligt. Syftet var att Sverige skulle kunna vara med och konkurrera om internationellt rörlig arbetskraft och om personer med koncernledande funktioner som kan påverka var en verksamhet ska förläggas vid nyetablering samt att gynna den svenska forskningens konkurrenskraft.

Nästa stora ändring kom 2012 då möjligheten till skattelättnad direkt på grund av ersättningsnivå infördes för att öka förutsebarheten och förenkla förfarandet. 

Till toppen