Personuppgifter

Forskarskattenämnden behandlar personuppgifter i sin verksamhet och är personuppgiftsansvarig när den behandlar uppgifterna.

Forskarskattenämnden behandlar personuppgifter i sin verksamhet. Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför.

När du ansöker om skattelättnader lämnar du ett antal personuppgifter till exempelvis namn, personnummer arbetsgivarens adress. Uppgifterna behandlas av nämnden och omfattas av absolut sekretess. Läs mer under Sekretess.

I övrigt behandlas personuppgifter när en skriftlig fråga eller synpunkt kommer in till oss. Personuppgifterna kommer att användas i vår kommunikation med dig för att kunna besvara din fråga.

Du kan kontakta oss om du vill veta vilka personuppgifter som vi har om dig, om du vill invända mot behandlingen av personuppgifterna, begära rättelse, radering eller begränsning av behandlingen.

Det uppdrag som Forskarskattenämnden har och de krav som ställs på myndighetsutövningen avgör vilken personuppgiftsbehandling som måste utföras och möjligheterna att tillmötesgå en begäran om rättelse med mera.

Forskarskattenämnden har Skatteverket som värdmyndighet. Det betyder att Skatteverket tillhandahåller administrativa tjänster åt nämnden. 

Dataskyddsombudet hos Skatteverket är även dataskyddsombud för Forskarskattenämnden. Dataskyddsombudet når du via e-post, dataskyddsombud@skatteverket.se. Mer information om dataskyddsombudet hos Skatteverket hittar du på Skatteverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du har klagomål på Forskarskattenämndens personuppgiftsbehandling har du möjlighet att kontakta Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Till toppen