Välkommen!

Forskarskattenämnden prövar ansökningar om skattelättnader för utländska medborgare som arbetar i Sverige under en begränsad tid.