Personuppgifter

Forskarskattenämnden behandlar personuppgifter i sin verksamhet. Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför i verksamheten.

Forskarskattenämndens personuppgiftsbehandling sker främst i det som kallas myndighetsutövning i samband med att nämnden handlägger ansökningar om skattelättnader.

När du ansöker om skattelättnader lämnar du ett antal personuppgifter till exempelvis namn, personnummer arbetsgivarens adress. Uppgifterna behandlas av nämnden för att handlägga ansökan och omfattas av sekretess.

I övrigt behandlas personuppgifter när en skriftlig fråga eller synpunkt kommer in till oss. Personuppgifterna kommer att användas i vår kommunikation med dig för att kunna besvara din fråga.

De som kan få del av personuppgifterna är, utöver arbetsgivaren och arbetstagaren, anställda hos nämndens kansli och ledamöterna i nämnden. Eftersom Skatteverket ska underrättas om ett beslut om skattelättnader kan även anställda hos Skatteverket få del av personuppgifterna.

När ett ärende har avslutats kommer personuppgifterna att sparas i arkiv så länge som arkivlagstiftningen kräver det.

Du kan kontakta oss om du vill veta vilka personuppgifter som vi har om dig, om du vill invända mot behandlingen av personuppgifterna, begära rättelse, radering eller begränsning av behandlingen. Kontaktuppgiftern till nämnden hittar du längre ner på sidan.

Det uppdrag som Forskarskattenämnden har och de krav som ställs på myndighetsutövningen avgör vilken personuppgiftsbehandling som måste utföras och möjligheterna att tillmötesgå en begäran om rättelse med mera.

Forskarskattenämnden har Skatteverket som värdmyndighet vilket innebär att Skatteverket tillhandahåller bl.a. administrativa tjänster åt nämnden. Skatteverket har därför ansvaret för de personuppgifter som rör exempelvis personal, lokaler och andra administrativa uppgifter.

Dataskyddsombudet hos Skatteverket är även dataskyddsombud för Forskarskattenämnden. Dataskyddsombudet når du via e-post, dataskyddsombud@skatteverket.se. Mer information om dataskyddsombudet hos Skatteverket hittar du på Skatteverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du har klagomål på Forskarskattenämndens personuppgiftsbehandling har du möjlighet att kontakta Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Till toppen