Forskarskattenämnden

Ledamöter och ersättare i Forskarskattenämnden är förordnade för tiden 1 januari 2020–31 december 2022.


Ledamöter

Personliga ersättare

Christina Eng, ordförande


Bertil Ekholm, vice ordförande

Birgitta Pettersson

Arne Johansson

Birgit Erngren Wohlin

Göran Marklund

Joakim Tiséus

Ulrica Sehlstedt

Marianne Sommarin

Torbjörn Spector

Katarina Bartels


Till toppen