Forskarskattenämnden

Ledamöter och ersättare i Forskarskattenämnden är förordnade för tiden 1 januari 2023–31 december 2026.


Ledamöter

Personliga ersättare

Christina Eng, ordförande


Bertil Ekholm, vice ordförande

Birgitta Pettersson

Katarina Bartels

Claes Hammarstedt

Arne Johansson

Birgit Erngren Wohlin

Göran Marklund

Joakim Tiséus

Ulrica Sehlstedt

Marianne Sommarin
Till toppen