Forskarskattenämnden

Ledamöter och ersättare i Forskarskattenämnden är förordnade för tiden 1 januari 2017–31 december 2019.

 

Ledamöter

Personliga ersättare

Christina Gellerbrant Hagberg, ordförande


Bertil Ekholm, vice ordförande

Birgitta Pettersson

Arne Johansson

Birgit Erngren Wohlin

Göran Marklund

Joakim Tiséus

Ulrica Sehlstedt

Marianne Sommarin

Torbjörn Spector

Lynda Ondrasek Olofsson

 

Till toppen