Byte av arbetsgivare

Om du byter arbetsgivare under de första tre åren i Sverige kan du få skattelättnad även i den nya anställningen. 

Du som har fått skattelättnad och byter arbetsgivare under dina första tre år här kan få skattelättnad för ersättning från din nya arbetsgivare. Då måste du skicka in en ny ansökan.

Du byter arbetsgivare även om din anställning bara övergår till ett annat bolag inom samma koncern. När du får en arbetsgivare med ett annat organisationsnummer än din förra arbetsgivare är det alltså fråga om ett byte som kräver en ny ansökan från din sida.

Det nya arbetet måste följa direkt på det tidigare. Avsikten måste också fortfarande vara att vistelsen ska pågå i högst fem år räknat från ankomsten till Sverige.

Det har ingen betydelse om den första anställningen inneburit att du vistats stadigvarande i Sverige. Den prövningen har vi redan gjort utifrån förhållandena när du först började arbeta här.

Vi behandlar din nya ansökan även om den kommit in senare än tre månader efter att du börjat den nya anställningen. Du bör ändå skicka in din ansökan så snart som möjligt eftersom du inte kan använda ett tidigare beslut om skattelättnad för ersättning från din nya arbetsgivare.

Till toppen