Byte av arbetsgivare

Om du byter arbetsgivare i Sverige under den period som din skattelättnad gäller (fem eller sju år) kan du få skattelättnad även i den nya anställningen. 

Du som har fått skattelättnad och byter arbetsgivare under den tid som ditt beslut kan tillämpas kan få skattelättnad även för ersättning från din nya arbetsgivare. Då måste du skicka in en ny ansökan.

Du byter arbetsgivare även om din anställning bara övergår till ett annat bolag inom samma koncern. När du får en arbetsgivare med ett annat organisationsnummer än din förra arbetsgivare är det alltså fråga om ett byte som kräver en ny ansökan från din sida.

Det nya arbetet måste följa direkt på det tidigare. Avsikten måste också fortfarande vara att vistelsen ska pågå under begränsad tid.

Det har ingen betydelse om den första anställningen inneburit att du vistats stadigvarande i Sverige. Den prövningen har vi redan gjort utifrån förhållandena när du först började arbeta här.

Vi behandlar din nya ansökan även om den kommit in senare än tre månader efter att du börjat den nya anställningen. Du bör ändå skicka in din ansökan så snart som möjligt eftersom du inte kan använda ett tidigare beslut om skattelättnad för ersättning från din nya arbetsgivare.

Så här gör du för att ansöka på nytt

  • Fyll i ansökningsblanketten (det finns inte någon särskild blankett för byte av arbetsgivare, så använd blankett FSN 1220 eller FSN 1226).
  • Skriv gärna i blanketten att den gäller byte av arbetsgivare och diarienumret på ditt tidigare ärende.
  • Kontrollera att alla kontaktuppgifter är uppdaterade.
  • Bifoga:
  • det tidigare beslutet om du har möjlighet
  • uppgifter om när den första anställningen upphörde och den nya började
  • om du ansöker på grund av ersättningsnivå: det nya anställningsavtalet eller motsvarande handling som visar att månadslönen i ditt nya jobb överstiger två gånger prisbasbeloppet för det kalenderår då du börjar din nya anställning
  • om du ansöker på grund av arbetsuppgifter och kompetens: underlag som bekräftar att arbetsuppgifterna i ditt nya jobb är oförändrade jämfört med ditt tidigare eller underlag som visar att de nya arbetsuppgifterna motiverar skattelättnad.
Till toppen