Ansökningsblanketter

Det finns två blanketter att välja mellan beroende på om du ansöker om skattelättnad på grund av ersättningsnivå eller arbetsuppgifter och kompetens.

Blanketterna ger vägledning om vilka uppgifter som behövs och vilka handlingar som ska skickas med. Vidare finns våra guider till blankett FSN 1226 och FSN 1220 som du kan läsa när du fyller i blanketten.

Det är inte något krav att ange ett svenskt person- eller samordningsnummer. Men om du hunnit få ett sådant nummer får du gärna fylla i det.

När du fyllt i blanketten skickar du in ansökan med e-post eller vanlig post. Använd bara en kanal för din ansökan och eventuella kompletteringar som du skickar in senare.

E-posta ansökan direkt till kansliet@forskarskattenamnden.se. Bifoga även andra handlingar som du vill skicka in.

Ansökan på grund av ersättningsnivå

FSN 1226

Ifyllnadsbar PDF

Ladda ner och fyll i på skärm.

PDF för utskrift

Blankett enbart för utskrift.

Ansökan på grund av arbetsuppgifter och kompetens

FSN 1220

Ifyllnadsbar PDF

Ladda ner och fyll i på skärm.

PDF för utskrift

Blankett enbart för utskrift.

Till toppen