Ansökningsblanketter

Det finns två blanketter att välja mellan beroende på om du ansöker om skattelättnad på grund av ersättningsnivå eller arbetsuppgifter och kompetens.

Blanketterna ger vägledning om vilka uppgifter som behövs och vilka handlingar som ska skickas med. Läs även under Bra att tänka på innan du fyller i blanketten.

När du fyllt i blanketten skickar du in ansökan med e-post eller vanlig post.

E-posta ansökan direkt till Forskarskattenämnden genom att klicka på ”Skicka in ansökan” längst ner på blanketten. Då öppnas ett färdigadresserat mejl med ansökan bifogad i PDF-format. Till mejlet kan du även bifoga andra handlingar som du vill skicka in.

Ansökan på grund av ersättningsnivå

Blankett enbart för utskrift.

Ansökan på grund av arbetsuppgifter och kompetens

Blankett enbart för utskrift.

Till toppen