Who's who

Ingress

Innehåll

Ledamöter

Christina Gellerbrant Hagberg

Ordförande

Bertil Ekolm

Vice ordförande

Arne Johansson


Göran Marklund


Ulrika Sehlstedt


Torbjörn Spector


ersättare

Birgitta Pettersson

Ersättare för Bertil Ekholm

Birgit Erngren Wohlin

Ersättare för Arne Johansson

To the top