Om skattelättnaderna

Bestämmelser om skattelättnader för utländska arbetstagare finns i 11 kap. 22–23 a §§ inkomstskattelagen (1999:1229). Reglerna gäller för experter, forskare och andra nyckelpersoner eller för dig som får lön och förmåner över en viss nivå varje månad (se Vem kan få skattelättnad?).

Observera att det alltid måste finnas ett beslut från Forskarskattenämnden för att du ska få skattelättnad.

 

Vad innebär skattelättnaden?

Skattelättnaden innebär att du inte behöver betala skatt på 25 procent av din lön, dina förmåner och annan ersättning för arbetet.

Om arbetsgivaren betalar vissa kostnadsersättningar är även dessa skattebefriade. Det gäller kostnader för

  • flytt till eller från Sverige
  • två hemresor per år till tidigare hemland för dig och övriga familjemedlemmar
  • avgifter för barns skolgång i grundskola och gymnasieskola eller liknande.

På resterande del av lönen betalar du skatt enligt vanliga regler.

Om du omfattas av svensk socialförsäkring under arbetet i Sverige påverkas även underlaget för de arbetsgivaravgifter som din arbetsgivare betalar. Underlaget för arbetsgivaravgifterna begränsas till 75 procent av ersättningen. Arbetsgivaravgifter betalas alltså inte på de 25 % av lönen som är skattebefriad eller de kostnadsersättningar som är helt skattebefriade.

Observera

  • Skattelättnaden gäller bara ersättningar från den arbetsgivare som står på beslutet. Du måste alltså ansöka på nytt om du byter arbetsgivare.
  • Forskarskattenämnden kan inte besvara frågor om vad som ingår i flyttkostnader och andra frågor som gäller tillämpningen av beslutet. Sådana frågor ställer du till Skatteverket.


Hur länge gäller skattelättnaden?

Skattelättnaderna gäller de tre första åren av din vistelse i Sverige. Det spelar alltså ingen roll när arbetet påbörjades.

Den exakta giltighetstiden bestäms utifrån de faktiska förhållandena och fastställs av Skatteverket vid tillämpningen av beslutet.

Om kakor (Cookies)