Ansök om förlängning av giltighetstiden

Hur länge ett beslut om skattelättnad gäller framgår av beslutet. Giltighetstiden går normalt inte att förlänga. Med anledning av en ändring av reglerna om skattelättnad som träder i kraft vid årsskiftet 2023/24 finns det däremot under en övergångsperiod möjlighet att i vissa fall förlänga giltighetstiden från fem till sju år.

Vem kan ansöka?

Den 1 januari 2024 utökas giltighetstiden för beslut om skattelättnad från fem till sju år. Ändringen omfattar arbetstagare som har kommit till Sverige efter den 31 mars 2023.

Om du har kommit till Sverige efter den 31 mars 2023 men har ett beslut om skattelättnad som är daterat före den 1 januari 2024 kan du ansöka om förlängning av beslutets giltighetstid.

Ansökan kan göras av dig som arbetstagare eller av din arbetsgivare.

När ska ansökan vara inne?

Din ansökan måste ha kommit in till oss senast den 31 mars 2024.

Kommer ansökan in till oss efter den dagen finns inte någon möjlighet att förlänga giltighetstiden för ditt beslut. Det gäller oavsett orsaken till förseningen.

Så här gör du

Du ansöker lättast genom att skicka e-post med ämnesraden "Ansökan om förlängd giltighetstid" till kansliet@forskarskattenamnden.se.

Ange:

  • att du ansöker om förlängning av giltighetstiden och vilket beslut det gäller
  • ditt personnummer (om du har ett sådant)
  • arbetsgivarens organisationsnummer
  • det datum du reste in i Sverige
  • till vilken postadress ditt exemplar av beslutet ska skickas
  • till vilken postadress arbetsgivarens exemplar av beslutet ska skickas och, ifall du bedömer att det behövs, om någon särskild person hos arbetsgivaren ska ta emot försändelsen (att:)
  • om du eller din arbetsgivare har anlitat ett ombud, postadressen till ombudet (då behöver du alltså inte ange huvudmannens postadress)

Bifoga:

  • det tidigare beslutet om skattelättnad, inklusive bilaga 1 till beslutet

Du kan också skicka din ansökan med vanlig post till

Forskarskattenämnden
Box 24144
104 51 Stockholm

Observera att ansökan alltid skickas på avsändarens risk. Därför kan du inte få förlängd giltighetstid om ansökan kommer för sent på grund av fördröjd postgång.

Till toppen