Ansök om förlängning av giltighetstiden

Hur länge ett beslut om skattelättnad gäller framgår av beslutet. Giltighetstiden går normalt inte att förlänga. Med anledning av en ändring i reglerna om skattelättnad som träder i kraft vid årsskiftet 2020/21 finns det däremot under en övergångsperiod möjlighet att i vissa fall förlänga giltighetstiden från tre till fem år.

Vem kan ansöka?

Den 1 januari 2021 utökas giltighetstiden för beslut om skattelättnader från tre till fem år. Ändringen omfattar arbetstagare som har kommit till Sverige efter den 31 maj 2020.

Om du har kommit till Sverige efter den 31 maj 2020 men har ett beslut om skattelättnad som är daterat före den 1 januari 2021 kan du ansöka om förlängning av beslutets giltighetstid.

Ansökan kan göras av dig som arbetstagare eller av din arbetsgivare.

När ska ansökan vara inne?

Din ansökan måste ha kommit in till oss senast den 31 mars 2021.

Kommer ansökan in till oss efter den dagen finns inte någon möjlighet att förlänga giltighetstiden för ditt beslut. Det gäller oavsett orsaken till förseningen.

Så här gör du

Du ansöker lättast genom att skicka e-post med ämnesraden ”Ansökan om förlängd giltighetstid” till kansliet@forskarskattenamnden.se.

Ange:

  • att du ansöker om förlängning av giltighetstiden och vilket beslut det gäller
  • arbetsgivarens organisationsnummer och ditt personnummer (om du har ett sådant)
  • det datum du reste in i Sverige
  • till vilken postadress ditt respektive arbetsgivarens exemplar av beslutet ska skickas och, om du bedömer att det behövs, vem som förväntas ta emot försändelsen (att:)
  • ett anlitat ombuds postadress, om ansökan görs genom ombud behöver vi enbart den postadressen

Bifoga:

  • det tidigare beslutet om skattelättnad, inklusive Bilaga 1

Du kan också skicka din ansökan med vanlig post till

Forskarskattenämnden
Box 24144
104 51 Stockholm

Observera att ansökan alltid skickas på avsändarens risk. Därför kan du inte få förlängd giltighetstid om ansökan kommer fram för sent på grund av fördröjd postgång.

Till toppen