Forskarskattenämnden 

Forskarskattenämnden är en myndighet under Finansdepartementet. Vi beslutar om skattelättnader för utländska experter, forskare eller andra nyckelpersoner som arbetar tillfälligt i Sverige.

 

English version will follow shortly.

 

 

 

Kontaktuppgifter

Telefon: 010-574 79 57

Telefontid: kl. 09.00–16.00

E-postadress:
kansliet@forskarskattenamnden.se                    

Postadress: Box 24144, 104 51 Stockholm

Fax: 08-21 06 19

Besöksadress: Karlavägen 108

Contact

Phone: +46 (0)10-574 79 57

Telephone hours: 09.00–16.00

E-mail:
kansliet@forskarskattenamnden.se

Post address:
Box 24144
104 51 Stockholm

Street address: Karlavägen 108

A summary in English

Foreign key personnel – executives, experts, researchers, and others – may qualify for special tax relief when working in Sweden.

Click below and read more!

Tax relief for foreign key personnel

Om kakor (Cookies)